• دوستانه کارکنان درجه

  5
  5
 • قيمت متوسط:

  25 ₺
 • صبحانهزمان

زمان متوسط: 2
ساعات كاري: 10
ساعات تعطيلي: 10

قیمت

رتبه‌بندي قيمت 2.5
قيمت متوسط: 25 ₺

Services

 • محدوده مجاز استعمال سيگار


 • ناهار


 • سرويس بهداشتي


 • اتوبوس

  Tahran Lisesi
 • صبحانه


 • انجام رزرو


 • مناسب خانواده