• دوستانه کارکنان درجه

  5
  5
 • قيمت متوسط:

  30 ₺
 • مناسب خانم‌هازمان

زمان متوسط: 2
ساعات كاري: 7,30
ساعات تعطيلي: 23

قیمت

رتبه‌بندي قيمت 2.5
قيمت متوسط: 30 ₺

Services

 • محدوده مجاز استعمال سيگار


 • ناهار


 • مترو

  MARMARAY ÜSKÜDAR İSTASYONU
 • اتوبوس سريع‌السير


 • اتوبوس

  MARMARAY ÜSKÜDAR
 • مناسب خانواده


 • مناسب خانم‌ها