• دوستانه کارکنان درجه

  5
  5
 • قيمت متوسط:

  10 ₺
 • واي فايقیمت

رتبه‌بندي قيمت 2.5
قيمت متوسط: 10 ₺

Services

 • واي فاي


 • تراموا

  Fındık Zade
 • اتوبوس

  Fındık Zade
 • مناسب خانواده