• دوستانه کارکنان درجه

  5
  5
 • قيمت متوسط:

  40 ₺
 • صبحانهزمان

زمان متوسط: 2
ساعات كاري: 10
ساعات تعطيلي: 10

قیمت

رتبه‌بندي قيمت 2.5
قيمت متوسط: 40 ₺

Services

 • ناهار


 • پارك ماشين

  free
 • بوسفروس


 • مترو

  Boğaziçi Üniversitesi İstasyonu
 • اتوبوس

  Rumelihisarı
 • صبحانه


 • انجام رزرو


 • مناسب خانواده


 • طبيعي