• Antas ng pagkapalakaibigan ng mga tauhan

  5
  5
 • Good for girls


 • Good for boys


 • Good for womenOras

Karaniwang oras 4
Bukas: 10
Sirado: 22

Services

 • Restaurants


 • Kids garden


 • Good for girls


 • Good for boys


 • Coffee Shops


 • Metro

  Bahçelievler
 • Metro bus

  Bahçelievler
 • Bus

  Siyavuşpaşa
 • Good for family


 • Good for women


 • Shopping


 • M1

  Bahçelievler