• दोस्ताना स्टाफ की डिग्री

  5
  5
 • भोजन मेनू यूआरएल


 • औसत मूल्य:

  30 ₺
 • Good for womenसमय

औसत समय: 2
खुला: 7:30 AM
बंद करे: 11:30 PM

मूल्य

मूल्य रेटिंग 2.5
औसत मूल्य: 30 ₺

Services

 • Lunch


 • Coast


 • Metro

  MARMARAY ÜSKÜDAR İSTASYONU
 • Bus

  ÜSKÜDAR CAMİ ÖNÜ
 • Good for women