• მეგობრული პერსონალი გრადუსიანი

    10
    10

ადგილი ინფორმაცია

1782 yılında I. Abdülhamit tarafından inşa ettirilmiştir. Ancak bugünkü bina 1838 yılında II. Mahmut tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. Kare planlı, kubbesiz ve ahşap çatılı cami, "ampir" üslupla tasarlanmıştır.

Services

  • ავტობუსი

    ÇINARALTI